Орчны шинжилгээний мэдээ > Гадаргын усны чанар

Дундговь аймгийн Онги голын 2023 оны 5 дүгээр сарын тойм

Шинэчлэгдсэн: 2024-02-21 16:55:09

Дундговь аймгийн Онги голын  2023 оны 5 дугаар сарын тойм

1.Гадаргын усны чанар

Дундговь аймгийн байгаль орчны шинжилгээний лаборатори нь гадаргын усны хяналт-шинжилгээний хөтөлбөрийн дагуу 2023  оны 5 дугаар сарын Онги-Сайхан-Овоо усны харуулын ирүүлсэн Онги голын усны сорьцод усны химийн найрлага, чанарын үзүүлэлтүүдийг тодорхойллоо.

2023 оны 5 дугаар сард хийсэн Дундговь аймгийн гадаргын усны шинжилгээний дүнг усны чанарын гол үзүүлэлтүүдээр MNS4586:1998 усны чанарын стандарт дахь хүлцэх агууламжтай харьцуулан 1 дүгээр хүснэгтэд үзүүллээ.  

Харуулын нэр  Сорьц авсан он, сар, өдөр Лабораторид ирсэн он, сар, өдөр Шинжилгээ хийсэн он, сар, өдөр Усны орчин, pH Цахилгаан дамжуулах чанар, EC, uS/см Жинлэгдэх бодис, W мг/л Перманганатын исэлдэх чанар (ПИЧ)мг/л Хатуулаг, мг-экв/л Кальци (Ca), мг/л Магни (Mg), мг/л K+Na (мг/л) Сульфат (SO4),мг/л Хлор (Cl), мг/л Гидрокарбонат HCO3 (мг/л) Эрдэсжилт, мг/л Аммони NH4, мг/л Нитрит NО2, мг/л Нитрат NО3, мг/л Фосфор Р мг/л Фтор(F),мг/л Төмөр Fe мг/л
Сайхан-овоо 2023.04.05 2023.04.06 2023.04.10 8.23 267 50.5 3.2 2.73 28.1 16.2 15.8 23.4 6.7 163.5 253.7 0.12 0.007 0.46 0.008 0.33 0.28
  2023.05.05 2023.05.05 2023.05.15 8.08 294 14.3 1.9 3.12 43.7 11.4 29.3 45.8 10.6 185.5 326.3 0.02 0 0.06 0.003 0.56 0.34

Шинжилгээний дүнгээс үзэхэд Онги-Сайхан-Овоо харуулын ирүүлсэн Онги голын усны шинжилгээний дүнгээс үзэхэд стандартаас давсан тохиолдол илрээгүй байна