Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Мандалговь (Дундговь - Мандалговь хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.12.26 8 0.022 0.013 -
2019.12.26 14 0.025 0.008 -
2019.12.26 20 0.02 0.008 -
2019.12.27 8 0.032 0.01 -
2019.12.27 14 0.028 0.016 -
2019.12.27 20 0.03 0.018 -
2019.12.30 8 0.043 0.018 -
2019.12.30 14 0.017 0.011 -
2019.12.30 20 0.023 0.013 -
2019.12.31 8 0.031 0.015 -
2019.12.31 14 0.032 0.015 -
2019.12.31 20 0.04 0.016 -