Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Мандалговь (Дундговь - Мандалговь хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.5.13 8 0.03 0.01 -
2019.5.13 20 0.024 0.008 -
2019.5.14 8 0.018 0.009 -
2019.5.14 20 0.029 0.006 -
2019.5.15 8 0.015 0.008 -
2019.5.15 20 0.03 0.009 -
2019.5.16 8 0.026 0.005 -
2019.5.16 20 0.015 0.008 -
2019.5.17 8 0.02 0.009 -
2019.5.17 20 0.015 0.009 -
2019.5.20 8 0.012 0.008 -