Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Мандалговь (Дундговь - Мандалговь хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.7.16 8 0.02 0.001 -
2019.7.16 20 0.013 0.001 -
2019.7.17 8 0.008 0.002 -
2019.7.17 8 0.008 0.002 -
2019.7.17 8 0.008 0.002 -
2019.7.17 8 0.008 0.002 -
2019.7.17 20 0.005 0.003 -
2019.7.17 20 0.005 0.003 -
2019.7.17 20 0.005 0.003 -
2019.7.18 8 0.008 0.004 -
2019.7.18 8 0.008 0.004 -
2019.7.18 8 0.008 0.004 -
2019.7.18 8 0.008 0.004 -
2019.7.18 20 0.033 0.006 -
2019.7.19 8 0.028 0.003 -