Орчны шинжилгээний мэдээ > Хөрсний чанар

Хөрсний чанарын сорьц авсан цэгүүд (3)

"НИК" ШТС (Дундговь - Мандалговь хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 33.1 0.0 0.0 45.4 23.3 165.0 459.6 0.0
2014 12.8 0.0 0.0 112.2 23.0 26.7 457.8 0.0
2016 21.4 0.4 0.0 226.8 27.1 12.7 631.8 0.0
хогийн цэг орчмоос (Дундговь - Мандалговь хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 14.8 0.2 4.2 79.7 19.8 247.3 327.0 0.0
2014 0.0 0.0 0.0 126.6 24.6 36.5 481.6 30.3
2016 18.4 0.0 0.0 156.2 30.7 29.8 572.2 1.1
Цэвэрлэх байгууламжаас (Дундговь - Мандалговь хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 12.6 0.0 0.0 86.2 20.2 267.0 309.1 0.0
2014 0.0 0.0 0.0 210.1 17.2 31.0 560.0 18.8
2016 14.1 0.0 4.8 73.2 28.4 16.0 441.8 0.1