Урьдчилсан мэдээ > Дундговь аймгийн нутгаарх 2021 оны 01 дүгээр сараас 2021 оны 03 дугаар сар хүртэлх хүйтэн улирлын уур амьсгалын төлөв

Дундговь аймгийн нутгаарх 2021 оны 01 дүгээр сараас 2021 оны 03 дугаар сар хүртэлх хүйтэн улирлын уур амьсгалын төлөв

Шинэчлэгдсэн: 2021-04-22 01:30:36

Нэг. ТАНЫ АНХААРАЛД

Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн (УЦУОСМХ)-ийн Орчил урсгал, урт хугацааны прогнозын судалгааны хэлтэс (ОУУХПСХ)-ээс 2021 оны 1 дүгээр сараас  2021 оны 3 дугаар саруудын урьдчилсан төлөвийг тооцоолон танд хүргэж байна.

Урьдчилсан төлөвийг http://www.dundgovi.tsag-agaar.mn/ цахим хуудсанд сар бүрийн 25 гэхэд сарын урьдчилсан мэдээ болон гурван сарын урьдчилсан төлөвийг шинэчлэн гаргадаг тул хэрэглэгч та бүхэн тухай бүрд нь шинэчилсэн мэдээг ашиглаж байна уу.

Дэлхийн Цаг уурын байгууллагаас тогтоосноор олон жилийн дундаж (ОЖД) утга гэдэгт 1981-2010 оны хоорондох тухайн цаг уурын хэмжигдэхүүний дундаж утгыг авч үздэг. 

Намрын улирлын төлөвийн талаар лавлах шаардлагатай бол УЦУОСМХ-ийн  11-326606 утсаар холбогдох болон тус хүрээлэнгийн ОУУХПСХ-ээс тодруулах боломжтой.

Хоёр. ТОЙМ

2.1 2021 оны 1 дүгээр сараас 2021 оны 3 дугаар сарын уур амьсгал

I-II сард нутгийн өмнөд хэсгээр -8…-16°C, бусад нутгаар -16…-24°C хүйтэн байдаг. Харин III сард нутгийн өмнөд хэсгээр +2…-4°C, бусад нутгаар -5...-12°C хүйтэн байдаг.

I-II сард ихэнх нутгаар 2 мм хүртэл цас ордог. Харин III сард 2–5 мм хүртэл хур тунадас ордог.

Гурав. 1 – 3 ДУГААР САРЫН УРЬДЧИЛСАН ТӨЛӨВ

3.1 2021 оны I сараас 2021 оны III сарын цаг агаарын мэдээ

Нэгдүгээр сард. Сарын дундаж агаарын температур ОЖД–аар ихэнх нутгаар 18–26°C хүйтэн байдаг.

1 дүгээр сарын агаарын дундаж температур нийт нутгаар дунджийн орчим байх төлөвтэй байна (Зураг 2).

  

Зураг 1. 2021 оны 1 дүгээр сарын агаарын температурын урьдчилсан төлөв(°C)

[Х – агаарын температур ОЖД – аас хүйтэн, Н – агаарын температур ОЖД – ийн орчим]

 

Сарын нийлбэр хур тунадас ОЖД–аар ихэнх нутгаар 1 – 2 мм цас ордог.

1 дүгээр сарын нийлбэр хур тунадас ихэнх нутгаар дунджийн орчим цас орох төлөвтэй байна (Зураг 4).

    

Зураг 3. 1 дүгээр сарын хур тунадасны урьдчилсан төлөв(мм)

[И – хур тунадас ОЖД – аас ахиу, Б – хур тунадас ОЖД – аас бага

 Н – агаарын температур, хур  тунадас ОЖД – ийн орчим]

Хоёрдугаар сард. Сарын дундаж агаарын температур ОЖД–аар нутгийн өмнөд хэсгээр 6–12°C, бусад нутгаар 14–22°C хүйтэн байдаг.

2 дугаар сарын агаарын дундаж температур нутгийн зүүн хэсгээр ОЖД – аас дулаан, бусад нутгаар дунджийн орчим байна (Зураг 6).

  

Зураг 5. 2 дугаар сарын агаарын температурын урьдчилсан төлөв(°C)

[Д – агаарын температур ОЖД – аас дулаан, Н – агаарын температур ОЖД – ийн орчим]

Сарын нийлбэр хур тунадас ОЖД–аар ихэнх нутгаар 0 – 2 мм цас ордог.

2 дугаар сарын нийлбэр хур тунадас ихэнх нутгаар дунджийн орчим цас орох төлөвтэй (Зураг 8).

   

Зураг 7. 2 дугаар сарын хур тунадасны урьдчилсан төлөв(мм)

[И – хур тунадас ОЖД – аас ахиу, Б – хур тунадас ОЖД – аас бага

 Н – агаарын температур, хур  тунадас ОЖД – ийн орчим]

 

Гуравдугаар сард. Сарын дундаж агаарын температур ОЖД–аар нутгийн өмнөд хэсгээр 4°C хүйтнээс 2°C дулаан, бусад нутгаар 4–12°C хүйтэн байдаг.

3 дугаар сарын агаарын дундаж температур ихэнх нутгаар дунджаас дулаан байх төлөвтэй байна (Зураг 10).

    

Зураг 9. 3 дугаар сарын агаарын температурын урьдчилсан төлөв(°C)

[Д – агаарын температур ОЖД – аас дулаан, Н – агаарын температур ОЖД – ийн орчим]

Сарын нийлбэр хур тунадас ОЖД–аар ихэнх нутгаар 0 – 4 мм хур тунадас ордог.

3 дугаар сарын нийлбэр хур тунадас ихэнх нутгаар дунджийн орчим хур тунадас орох төлөвтэй байна (Зураг 12).

  

Зураг 11. 3 дугаар сарын хур тунадасны урьдчилсан төлөв(мм)

[И – хур тунадас ОЖД – аас ахиу, Б – хур тунадас ОЖД – аас бага

 Н – агаарын температур, хур  тунадас ОЖД – ийн орчим]

3.2 Зөвлөмж

1 дүгээр сард агаарын температур ихэнх нутгаар дунджийн орчим байх төлөвтэй байна. Хур тунадасны хувьд мөн ихэнх нутгаар дунджийн орчим цас орох төлөвтэй байна.

2 дугаар сарын агаарын дундаж температур нутгийн зүүн хэсгээр ОЖД – аас дулаан, бусад нутгаар дунджийн орчим байна. Хур тунадасны хувьд ихэнх нутгаар дунджийн орчим цас орох төлөвтэй байна

3 дугаар сарын агаарын дундаж температур ихэнх нутгаар дунджаас дулаан байх төлөвтэй байна. Хур тунадасны хувьд ихэнх нутгаар дунджийн орчим хур тунадас орох төлөвтэй байна.

Дундговь УЦУОШТөв