Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Мандалговь

Бямба

2020-01-18
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2020-01-19
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2020-01-20
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2020-01-21
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2020-01-22
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Эрдэнэдалай

Бямба

2020-01-18
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Ням

2020-01-19
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2020-01-20
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2020-01-21
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2020-01-22
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Сайхан-Овоо

Бямба

2020-01-18
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Ням

2020-01-19
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2020-01-20
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2020-01-21
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2020-01-22
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Цагаандэлгэр

Бямба

2020-01-18
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Ням

2020-01-19
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2020-01-20
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2020-01-21
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2020-01-22
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Говь-Угтаал

Бямба

2020-01-18
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2020-01-19
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2020-01-20
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2020-01-21
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2020-01-22
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Гурвансайхан

Бямба

2020-01-18
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2020-01-19
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2020-01-20
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2020-01-21
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2020-01-22
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Адаацаг

Бямба

2020-01-18
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Ням

2020-01-19
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2020-01-20
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2020-01-21
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2020-01-22
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Баянжаргалан

Бямба

2020-01-18
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2020-01-19
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2020-01-20
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2020-01-21
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2020-01-22
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Дэлгэрхангай

Бямба

2020-01-18
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Ням

2020-01-19
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2020-01-20
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2020-01-21
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2020-01-22
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Дэрэн

Бямба

2020-01-18
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Ням

2020-01-19
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2020-01-20
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2020-01-21
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2020-01-22
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Луус

Бямба

2020-01-18
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Ням

2020-01-19
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2020-01-20
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2020-01-21
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2020-01-22
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Өлзийт

Бямба

2020-01-18
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Ням

2020-01-19
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2020-01-20
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2020-01-21
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2020-01-22
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Өндөршил

Бямба

2020-01-18
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Ням

2020-01-19
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2020-01-20
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2020-01-21
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2020-01-22
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Хулд

Бямба

2020-01-18
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Ням

2020-01-19
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2020-01-20
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2020-01-21
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2020-01-22
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах