Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Дундговь - Мандалговь хот (Станц: Мандалговь)

Мягмар

2021-09-21
Шөнө
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2021-09-22
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Пүрэв

2021-09-23
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Баасан

2021-09-24
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Бага зэргийн бороо
9м/с

Бямба

2021-09-25
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
хасах

Дундговь - Эрдэнэдалай сум (Станц: Эрдэнэдалай)

Мягмар

2021-09-21
Шөнө
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2021-09-22
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Пүрэв

2021-09-23
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2021-09-24
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2021-09-25
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Дундговь - Сайхан-Овоо сум (Станц: Сайхан-Овоо)

Мягмар

2021-09-21
Шөнө
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2021-09-22
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Пүрэв

2021-09-23
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2021-09-24
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2021-09-25
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Дундговь - Цагаандэлгэр сум (Станц: Цагаандэлгэр)

Мягмар

2021-09-21
Шөнө
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2021-09-22
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Пүрэв

2021-09-23
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Баасан

2021-09-24
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Бага зэргийн бороо
9м/с

Бямба

2021-09-25
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
хасах

Дундговь - Говь-Угтаал сум (Станц: Говь-Угтаал)

Мягмар

2021-09-21
Шөнө
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2021-09-22
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Пүрэв

2021-09-23
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Баасан

2021-09-24
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Бага зэргийн бороо
9м/с

Бямба

2021-09-25
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
хасах

Дундговь - Гурвансайхан сум (Станц: Гурвансайхан)

Мягмар

2021-09-21
Шөнө
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2021-09-22
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Пүрэв

2021-09-23
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Баасан

2021-09-24
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Бага зэргийн бороо
9м/с

Бямба

2021-09-25
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Бага зэргийн бороо
10м/с
хасах

Дундговь - Адаацаг сум (Харуул: Адаацаг)

Мягмар

2021-09-21
Шөнө
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2021-09-22
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Пүрэв

2021-09-23
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2021-09-24
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2021-09-25
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Дундговь - Баянжаргалан сум (Харуул: Баянжаргалан)

Мягмар

2021-09-21
Шөнө
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2021-09-22
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Пүрэв

2021-09-23
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2021-09-24
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с

Бямба

2021-09-25
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Бага зэргийн бороо
10м/с
хасах

Дундговь - Дэлгэрхангай сум (Харуул: Дэлгэрхангай)

Мягмар

2021-09-21
Шөнө
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2021-09-22
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Пүрэв

2021-09-23
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2021-09-24
Шөнө
10 50
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2021-09-25
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с
хасах

Дундговь - Дэрэн сум (Харуул: Дэрэн)

Мягмар

2021-09-21
Шөнө
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2021-09-22
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Пүрэв

2021-09-23
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2021-09-24
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с

Бямба

2021-09-25
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Дундговь - Луус сум (Харуул: Луус)

Мягмар

2021-09-21
Шөнө
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2021-09-22
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Пүрэв

2021-09-23
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2021-09-24
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с

Бямба

2021-09-25
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Бага зэргийн бороо
9м/с
хасах

Дундговь - Өлзийт сум (Харуул: Өлзийт)

Мягмар

2021-09-21
Шөнө
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2021-09-22
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Пүрэв

2021-09-23
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2021-09-24
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2021-09-25
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с
хасах

Дундговь - Өндөршил сум (Харуул: Өндөршил)

Мягмар

2021-09-21
Шөнө
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2021-09-22
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Пүрэв

2021-09-23
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2021-09-24
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с

Бямба

2021-09-25
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с
хасах

Дундговь - Хулд сум (Харуул: Хулд)

Мягмар

2021-09-21
Шөнө
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2021-09-22
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Пүрэв

2021-09-23
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2021-09-24
Шөнө
9 48
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2021-09-25
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с
хасах