Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Мандалговь

Ням

2019-12-15
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2019-12-16
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Цас
11м/с

Мягмар

2019-12-17
Шөнө
-22 -7
O
CF
Цас
6м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2019-12-18
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Пүрэв

2019-12-19
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Эрдэнэдалай

Ням

2019-12-15
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2019-12-16
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Цас
11м/с

Мягмар

2019-12-17
Шөнө
-27 -16
O
CF
Цас
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2019-12-18
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Пүрэв

2019-12-19
Шөнө
-30 -22
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Сайхан-Овоо

Ням

2019-12-15
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2019-12-16
Шөнө
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Цас
11м/с

Мягмар

2019-12-17
Шөнө
-21 -5
O
CF
Цас
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2019-12-18
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Пүрэв

2019-12-19
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Цагаандэлгэр

Ням

2019-12-15
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2019-12-16
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Мягмар

2019-12-17
Шөнө
-22 -7
O
CF
Цас
6м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Цас
5м/с

Лхагва

2019-12-18
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Пүрэв

2019-12-19
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Говь-Угтаал

Ням

2019-12-15
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2019-12-16
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Мягмар

2019-12-17
Шөнө
-22 -7
O
CF
Цас
6м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Цас
5м/с

Лхагва

2019-12-18
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Пүрэв

2019-12-19
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Гурвансайхан

Ням

2019-12-15
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2019-12-16
Шөнө
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Мягмар

2019-12-17
Шөнө
-21 -5
O
CF
Цас
6м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2019-12-18
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Пүрэв

2019-12-19
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Адаацаг

Ням

2019-12-15
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2019-12-16
Шөнө
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Цас
11м/с

Мягмар

2019-12-17
Шөнө
-24 -11
O
CF
Цас
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2019-12-18
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Пүрэв

2019-12-19
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Баянжаргалан

Ням

2019-12-15
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2019-12-16
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Мягмар

2019-12-17
Шөнө
-21 -5
O
CF
Цас
6м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Цас
5м/с

Лхагва

2019-12-18
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Пүрэв

2019-12-19
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Дэлгэрхангай

Ням

2019-12-15
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2019-12-16
Шөнө
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Цас
9м/с

Мягмар

2019-12-17
Шөнө
-21 -5
O
CF
Цас
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2019-12-18
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Пүрэв

2019-12-19
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Дэрэн

Ням

2019-12-15
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2019-12-16
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Мягмар

2019-12-17
Шөнө
-22 -7
O
CF
Цас
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Цас
5м/с

Лхагва

2019-12-18
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Пүрэв

2019-12-19
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Луус

Ням

2019-12-15
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2019-12-16
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Цас
11м/с

Мягмар

2019-12-17
Шөнө
-22 -7
O
CF
Цас
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2019-12-18
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Пүрэв

2019-12-19
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Өлзийт

Ням

2019-12-15
Шөнө
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2019-12-16
Шөнө
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Мягмар

2019-12-17
Шөнө
-20 -4
O
CF
Цас
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2019-12-18
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Пүрэв

2019-12-19
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Өндөршил

Ням

2019-12-15
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2019-12-16
Шөнө
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Мягмар

2019-12-17
Шөнө
-21 -5
O
CF
Цас
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2019-12-18
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Пүрэв

2019-12-19
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Хулд

Ням

2019-12-15
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2019-12-16
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Цас
9м/с

Мягмар

2019-12-17
Шөнө
-22 -7
O
CF
Цас
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2019-12-18
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Пүрэв

2019-12-19
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах