Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Дундговь - Мандалговь хот (Станц: Мандалговь)

Баасан

2021-04-23
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
13м/с

Бямба

2021-04-24
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
15м/с

Ням

2021-04-25
Шөнө
3 37
O
CF
Бороо
11м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Бороо
11м/с

Даваа

2021-04-26
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Үүлшинэ
16м/с

Мягмар

2021-04-27
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
13м/с
хасах

Дундговь - Эрдэнэдалай сум (Станц: Эрдэнэдалай)

Баасан

2021-04-23
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Бямба

2021-04-24
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
14м/с

Ням

2021-04-25
Шөнө
3 37
O
CF
Бороо
9м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Даваа

2021-04-26
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Үүлшинэ
13м/с

Мягмар

2021-04-27
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
13м/с
хасах

Дундговь - Сайхан-Овоо сум (Станц: Сайхан-Овоо)

Баасан

2021-04-23
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Бямба

2021-04-24
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
14м/с

Ням

2021-04-25
Шөнө
5 41
O
CF
Бороо
9м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Даваа

2021-04-26
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
15м/с

Мягмар

2021-04-27
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
13м/с
хасах

Дундговь - Цагаандэлгэр сум (Станц: Цагаандэлгэр)

Баасан

2021-04-23
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Бямба

2021-04-24
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
14м/с

Ням

2021-04-25
Шөнө
3 37
O
CF
Бороо
9м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Бороо
9м/с

Даваа

2021-04-26
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Үүлшинэ
13м/с

Мягмар

2021-04-27
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
14м/с
хасах

Дундговь - Говь-Угтаал сум (Станц: Говь-Угтаал)

Баасан

2021-04-23
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Бямба

2021-04-24
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
15м/с

Ням

2021-04-25
Шөнө
6 42
O
CF
Бороо
9м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Бороо
9м/с

Даваа

2021-04-26
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Үүлшинэ
13м/с

Мягмар

2021-04-27
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
14м/с
хасах

Дундговь - Гурвансайхан сум (Станц: Гурвансайхан)

Баасан

2021-04-23
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
13м/с

Бямба

2021-04-24
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
15м/с

Ням

2021-04-25
Шөнө
6 42
O
CF
Бороо
11м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Бороо
11м/с

Даваа

2021-04-26
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
16м/с

Мягмар

2021-04-27
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
14м/с
хасах

Дундговь - Адаацаг сум (Харуул: Адаацаг)

Баасан

2021-04-23
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Бямба

2021-04-24
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
13м/с

Ням

2021-04-25
Шөнө
2 35
O
CF
Бороо
9м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Даваа

2021-04-26
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
Өдөр
2 35
O
CF
Үүлшинэ
13м/с

Мягмар

2021-04-27
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
хасах

Дундговь - Баянжаргалан сум (Харуул: Баянжаргалан)

Баасан

2021-04-23
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Бямба

2021-04-24
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлшинэ
15м/с

Ням

2021-04-25
Шөнө
4 39
O
CF
Бороо
11м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Бороо
11м/с

Даваа

2021-04-26
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
16м/с

Мягмар

2021-04-27
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
14м/с
хасах

Дундговь - Дэлгэрхангай сум (Харуул: Дэлгэрхангай)

Баасан

2021-04-23
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Бямба

2021-04-24
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
13м/с

Ням

2021-04-25
Шөнө
5 41
O
CF
Бороо
9м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Даваа

2021-04-26
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
16м/с

Мягмар

2021-04-27
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
хасах

Дундговь - Дэрэн сум (Харуул: Дэрэн)

Баасан

2021-04-23
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Бямба

2021-04-24
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлшинэ
13м/с

Ням

2021-04-25
Шөнө
4 39
O
CF
Бороо
9м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Бороо
9м/с

Даваа

2021-04-26
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Үүлшинэ
13м/с

Мягмар

2021-04-27
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
хасах

Дундговь - Луус сум (Харуул: Луус)

Баасан

2021-04-23
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Бямба

2021-04-24
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
13м/с

Ням

2021-04-25
Шөнө
5 41
O
CF
Бороо
11м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Бага зэргийн бороо
11м/с

Даваа

2021-04-26
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Үүлшинэ
16м/с

Мягмар

2021-04-27
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
хасах

Дундговь - Өлзийт сум (Харуул: Өлзийт)

Баасан

2021-04-23
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Бямба

2021-04-24
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Ням

2021-04-25
Шөнө
7 44
O
CF
Бороо
9м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Бага зэргийн бороо
9м/с

Даваа

2021-04-26
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
16м/с

Мягмар

2021-04-27
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
хасах

Дундговь - Өндөршил сум (Харуул: Өндөршил)

Баасан

2021-04-23
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Бямба

2021-04-24
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Ням

2021-04-25
Шөнө
5 41
O
CF
Бороо
9м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Бороо
9м/с

Даваа

2021-04-26
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
16м/с

Мягмар

2021-04-27
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
хасах

Дундговь - Хулд сум (Харуул: Хулд)

Баасан

2021-04-23
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Бямба

2021-04-24
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
11м/с

Ням

2021-04-25
Шөнө
6 42
O
CF
Бороо
9м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Даваа

2021-04-26
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
16м/с

Мягмар

2021-04-27
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
хасах