Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Мандалговь

Даваа

2019-05-20
Шөнө
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Мягмар

2019-05-21
Шөнө
2 35
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Лхагва

2019-05-22
Шөнө
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Багавтар үүлтэй
11м/с

Пүрэв

2019-05-23
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Баасан

2019-05-24
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Эрдэнэдалай

Даваа

2019-05-20
Шөнө
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Мягмар

2019-05-21
Шөнө
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2019-05-22
Шөнө
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Багавтар үүлтэй
10м/с

Пүрэв

2019-05-23
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Баасан

2019-05-24
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Сайхан-Овоо

Даваа

2019-05-20
Шөнө
2 35
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Мягмар

2019-05-21
Шөнө
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2019-05-22
Шөнө
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Багавтар үүлтэй
10м/с

Пүрэв

2019-05-23
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Баасан

2019-05-24
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Цагаандэлгэр

Даваа

2019-05-20
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Мягмар

2019-05-21
Шөнө
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Лхагва

2019-05-22
Шөнө
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Багавтар үүлтэй
11м/с

Пүрэв

2019-05-23
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Баасан

2019-05-24
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Говь-Угтаал

Даваа

2019-05-20
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Мягмар

2019-05-21
Шөнө
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Лхагва

2019-05-22
Шөнө
4 39
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Багавтар үүлтэй
11м/с

Пүрэв

2019-05-23
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Баасан

2019-05-24
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Гурвансайхан

Даваа

2019-05-20
Шөнө
2 35
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Мягмар

2019-05-21
Шөнө
3 37
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Лхагва

2019-05-22
Шөнө
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Багавтар үүлтэй
11м/с

Пүрэв

2019-05-23
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Баасан

2019-05-24
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Адаацаг

Даваа

2019-05-20
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Мягмар

2019-05-21
Шөнө
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2019-05-22
Шөнө
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Пүрэв

2019-05-23
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Баасан

2019-05-24
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Баянжаргалан

Даваа

2019-05-20
Шөнө
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Мягмар

2019-05-21
Шөнө
3 37
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Лхагва

2019-05-22
Шөнө
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Багавтар үүлтэй
11м/с

Пүрэв

2019-05-23
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Баасан

2019-05-24
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Дэлгэрхангай

Даваа

2019-05-20
Шөнө
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Мягмар

2019-05-21
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2019-05-22
Шөнө
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Пүрэв

2019-05-23
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2019-05-24
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Дэрэн

Даваа

2019-05-20
Шөнө
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Мягмар

2019-05-21
Шөнө
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2019-05-22
Шөнө
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Пүрэв

2019-05-23
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Баасан

2019-05-24
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Луус

Даваа

2019-05-20
Шөнө
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Мягмар

2019-05-21
Шөнө
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2019-05-22
Шөнө
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Пүрэв

2019-05-23
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Баасан

2019-05-24
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Өлзийт

Даваа

2019-05-20
Шөнө
2 35
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Мягмар

2019-05-21
Шөнө
3 37
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2019-05-22
Шөнө
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Пүрэв

2019-05-23
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2019-05-24
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Өндөршил

Даваа

2019-05-20
Шөнө
2 35
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Мягмар

2019-05-21
Шөнө
3 37
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2019-05-22
Шөнө
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Пүрэв

2019-05-23
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2019-05-24
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Хулд

Даваа

2019-05-20
Шөнө
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Мягмар

2019-05-21
Шөнө
2 35
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2019-05-22
Шөнө
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Пүрэв

2019-05-23
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2019-05-24
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах