Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Мандалговь

Мягмар

2019-09-17
Шөнө
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2019-09-18
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Пүрэв

2019-09-19
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с

Баасан

2019-09-20
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2019-09-21
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Эрдэнэдалай

Мягмар

2019-09-17
Шөнө
4 39
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2019-09-18
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Пүрэв

2019-09-19
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с

Баасан

2019-09-20
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2019-09-21
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Сайхан-Овоо

Мягмар

2019-09-17
Шөнө
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2019-09-18
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Пүрэв

2019-09-19
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2019-09-20
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2019-09-21
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Цагаандэлгэр

Мягмар

2019-09-17
Шөнө
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2019-09-18
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Пүрэв

2019-09-19
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с

Баасан

2019-09-20
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Бороо
7м/с

Бямба

2019-09-21
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Бороо
6м/с
хасах

Говь-Угтаал

Мягмар

2019-09-17
Шөнө
4 39
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2019-09-18
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Пүрэв

2019-09-19
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с

Баасан

2019-09-20
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Бороо
7м/с

Бямба

2019-09-21
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Бороо
6м/с
хасах

Гурвансайхан

Мягмар

2019-09-17
Шөнө
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2019-09-18
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Пүрэв

2019-09-19
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Баасан

2019-09-20
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Бороо
7м/с

Бямба

2019-09-21
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Бороо
6м/с
хасах

Адаацаг

Мягмар

2019-09-17
Шөнө
4 39
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2019-09-18
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Пүрэв

2019-09-19
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с

Баасан

2019-09-20
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2019-09-21
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Баянжаргалан

Мягмар

2019-09-17
Шөнө
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2019-09-18
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Пүрэв

2019-09-19
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Баасан

2019-09-20
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Бороо
7м/с

Бямба

2019-09-21
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Бороо
6м/с
хасах

Дэлгэрхангай

Мягмар

2019-09-17
Шөнө
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2019-09-18
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2019-09-19
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2019-09-20
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2019-09-21
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Дэрэн

Мягмар

2019-09-17
Шөнө
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2019-09-18
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Пүрэв

2019-09-19
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с

Баасан

2019-09-20
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Бороо
7м/с

Бямба

2019-09-21
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Бороо
5м/с
хасах

Луус

Мягмар

2019-09-17
Шөнө
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2019-09-18
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Пүрэв

2019-09-19
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2019-09-20
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2019-09-21
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Өлзийт

Мягмар

2019-09-17
Шөнө
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2019-09-18
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2019-09-19
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2019-09-20
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Бороо
5м/с

Бямба

2019-09-21
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Бороо
5м/с
хасах

Өндөршил

Мягмар

2019-09-17
Шөнө
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2019-09-18
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2019-09-19
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2019-09-20
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Бороо
5м/с

Бямба

2019-09-21
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Бороо
5м/с
хасах

Хулд

Мягмар

2019-09-17
Шөнө
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2019-09-18
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2019-09-19
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2019-09-20
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2019-09-21
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах