Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Дундговь - Мандалговь хот (Станц: Мандалговь)

Лхагва

2022-11-30
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Пүрэв

2022-12-01
Шөнө
-29 -20
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Баасан

2022-12-02
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Бямба

2022-12-03
Шөнө
-29 -20
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2022-12-04
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
хасах

Дундговь - Эрдэнэдалай сум (Станц: Эрдэнэдалай)

Лхагва

2022-11-30
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2022-12-01
Шөнө
-29 -20
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Баасан

2022-12-02
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Бямба

2022-12-03
Шөнө
-29 -20
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2022-12-04
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Дундговь - Сайхан-Овоо сум (Станц: Сайхан-Овоо)

Лхагва

2022-11-30
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2022-12-01
Шөнө
-29 -20
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Баасан

2022-12-02
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Бямба

2022-12-03
Шөнө
-29 -20
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2022-12-04
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Дундговь - Цагаандэлгэр сум (Станц: Цагаандэлгэр)

Лхагва

2022-11-30
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Пүрэв

2022-12-01
Шөнө
-31 -23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Баасан

2022-12-02
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Бямба

2022-12-03
Шөнө
-31 -23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2022-12-04
Шөнө
-29 -20
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
хасах

Дундговь - Говь-Угтаал сум (Станц: Говь-Угтаал)

Лхагва

2022-11-30
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Пүрэв

2022-12-01
Шөнө
-31 -23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Баасан

2022-12-02
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Бямба

2022-12-03
Шөнө
-31 -23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2022-12-04
Шөнө
-29 -20
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
хасах

Дундговь - Гурвансайхан сум (Станц: Гурвансайхан)

Лхагва

2022-11-30
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Пүрэв

2022-12-01
Шөнө
-28 -18
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Баасан

2022-12-02
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Бямба

2022-12-03
Шөнө
-28 -18
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2022-12-04
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
хасах

Дундговь - Адаацаг сум (Харуул: Адаацаг)

Лхагва

2022-11-30
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2022-12-01
Шөнө
-31 -23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Баасан

2022-12-02
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Бямба

2022-12-03
Шөнө
-31 -23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2022-12-04
Шөнө
-29 -20
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Дундговь - Баянжаргалан сум (Харуул: Баянжаргалан)

Лхагва

2022-11-30
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2022-12-01
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Баасан

2022-12-02
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Бямба

2022-12-03
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2022-12-04
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Дундговь - Дэлгэрхангай сум (Харуул: Дэлгэрхангай)

Лхагва

2022-11-30
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Пүрэв

2022-12-01
Шөнө
-28 -18
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Баасан

2022-12-02
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Бямба

2022-12-03
Шөнө
-28 -18
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2022-12-04
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Дундговь - Дэрэн сум (Харуул: Дэрэн)

Лхагва

2022-11-30
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2022-12-01
Шөнө
-29 -20
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Баасан

2022-12-02
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Бямба

2022-12-03
Шөнө
-29 -20
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2022-12-04
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Дундговь - Луус сум (Харуул: Луус)

Лхагва

2022-11-30
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2022-12-01
Шөнө
-29 -20
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Баасан

2022-12-02
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Бямба

2022-12-03
Шөнө
-29 -20
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2022-12-04
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Дундговь - Өлзийт сум (Харуул: Өлзийт)

Лхагва

2022-11-30
Шөнө
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2022-12-01
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Баасан

2022-12-02
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Бямба

2022-12-03
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2022-12-04
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Дундговь - Өндөршил сум (Харуул: Өндөршил)

Лхагва

2022-11-30
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2022-12-01
Шөнө
-28 -18
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Баасан

2022-12-02
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Бямба

2022-12-03
Шөнө
-28 -18
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2022-12-04
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Дундговь - Хулд сум (Харуул: Хулд)

Лхагва

2022-11-30
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2022-12-01
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Баасан

2022-12-02
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Бямба

2022-12-03
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2022-12-04
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах