Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

2018 оны 05-р сарын агаарын чанарын хяналт шинжилгээний мэдээ

Шинэчлэгдсэн: 2022-08-18 04:28:35

Мандалговь хотын агаарын бохирдуулагч элементийн агууламж \Аir pollution\

Агаарт агуулагдах азотын давхар исэлийн дундаж агууламж тухайн хугацаанд  0.018мг/м3, их илэрсэн тохиолдлын агууламж 0.034мг/м3, бага 0,008мг/м3, хүхрийн давхар ислийн агууламжийн дундаж нь 0,004мг/м3, их 0,009мг/м3, бага 0,001мг/м3, байгаа нь хүлцэх агууламжаас давсан тохиолдол илрээгүй бөгөөд агаарын чанарын индексээр үнэлэхэд агаарын чанар сайн түвшинд байсан  байна. Нийт 64 удаагий сорьц авч шинжилгээ хийсэн байна.

БОШЛабораторийн техникч:М.Баярмаа